News

The 3rd Biochemistry Linkage Game

The 3rd Biochemistry Linkage Game provides friendly sport competitions between four Biochemistry departments, including Department of Biochemistry from Chulalongkorn University,

Read More »

“การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 7” วิทยากร โดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา

“การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 7” วิทยากร โดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 และได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ BIOTEC

             ดร.วรรณพ วิเศษสงวน นิสิตเก่าชีวเคมีรุ่น BCCU17 และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากภาควิชาของเรา จบการศึกษาในปี 2535 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จริยา บุญญวัฒน์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2563 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

Read More »

กิจกรรมบรรยายธรรม “การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 6”

  คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายธรรม “การเจริญสติไปกับโยคะ ครั้งที่ 6” วิทยากรโดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ประธานเครือข่ายชีวิตสิกขา เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

Read More »

ภาควิชาชีวเคมีก่อตั้งครบรอบ 50 ปี

เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาขอเชิญชวนคณาจารย์และศิษย์เก่าทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาภาควิชา ทั้งในส่วนการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานิสิต โดยโอนเงินเข้าบัญชี “ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-33455-0 ชื่อบัญชี 50 ปี ชีวเคมี”

Read More »